Εκπαίδευση - Σπουδές

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc.)

Στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων /Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc.)

Στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Τμημα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πτυχίο (Bsc)

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικων Μαθηματικών / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Μηχανική Μάθηση
  • Διαχείριση Κινδύνου

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.