Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Δημοσθένης Βουγιούκας
Τηλ.: 22730 82201 Email: proedros_icsd [at] aegean [dot] gr

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου
Τηλ.: 22730 82250 Email: l [dot] mitrou [at] aegean [dot] gr

Διοικητικό προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Ειρήνη Γραμματικού
Τηλ.: 22730 82202 Email: gramicsd [at] icsd [dot] aegean [dot] gr

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Αλέξανδρος Σχοινάς
Τηλ.: 22730 82200 Email: dicsd [at] icsd [dot] aegean [dot] gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλέξανδρος Σχοινάς
Τηλ.: 22730 82210 Email: dmicsd [at] icsd [dot] aegean [dot] gr

Διοίκηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διευθύντρια ΠΜΣ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Τηλ.: 22730 82256 Email: ekonstantinou [at] aegean [dot] gr

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Καθηγήτρια Λίλιαν Μήτρου
Τηλ.: 22730 82250 Email: l [dot] mitrou [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διευθύντρια ΠΜΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρύδα
Τηλ.: 22730 82266 Email: mka [at] aegean [dot] gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής
Τηλ.: 22730 82221 Email: eloukis [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΕΥΦΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διευθυντής ΠΜΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Γκουμόπουλος Χρήστος
Τηλ.: 22730 82220 Email: goumop [at] aegean [dot] gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Καθηγητής Δημοσθένης Βουγιούκας
Τηλ.: 22730 82250 Email: dvouyiou [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διευθυντής ΠΜΣ

Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής
Τηλ.: 22730 82221 Email: eloukis [at] aegean [dot] gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Τηλ.: 22730 82265 Email: yannisx [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διευθυντής ΠΜΣ

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Τηλ.: 22730 82265 Email: yannisx [at] aegean [dot] gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Καθηγητής Δημήτριος Ασκούνης
Τηλ.: 210 7723639 Email: askous [at] ntua [dot] gr